ΑΡΧΙΚΗ>Υπηρεσίες > Φλεβικές Επεμβάσεις > Σκληροθεραπεία διατιτραινουσών φλεβών και άλλων φλεβικών τμημάτων για κιρσούς

Σκληροθεραπεία διατιτραινουσών φλεβών και άλλων φλεβικών τμημάτων για κιρσούς

 

 

Η σκληροθεραπεία είναι μια ενδοφλεβική τεχνική θεραπείας που περιλαμβάνει την έγχυση χημικών ουσιών στη φλέβα, υπό τη μορφή αφρού, προξενώντας φλεγμονή.

Όταν η φλεγμονή υποχωρήσει, η φλέβα σκληρύνεται και οι κιρσοί επουλώνονται.

Αποτελεί ένα από τα όπλα στην φαρέτρα του αγγειοχειρουργού, και η χρήση του θα πρέπει να γίνεται σε επιλεγμένες περιπτώσεις και με ιδιαίτερη προσοχή.