ΑΡΧΙΚΗ>Υπηρεσίες > Αρτηριακές Επεμβάσεις > Οξεία Αρτηριακή Απόφραξη - Ανοιχτή και Ενδαγγειακή Αντιμετώπιση

Οξεία Αρτηριακή Απόφραξη - Ανοιχτή και Ενδαγγειακή Αντιμετώπιση

Αντιμετώπιση
 
Η οξεία ισχαιμία αποτελεί επείγουσα κατάσταση και απαιτεί νοσηλεία για επείγουσα επέμβαση αποκατάστασης της αρτηριακής κυκλοφορίας. Ανάλογα με το βαθμό της ισχαιμίας, τον χρόνο έναρξης της ισχαιμίας και την γενική κατάσταση των ασθενών μπορεί να γίνει, είτε ανοιχτή χειρουργική επέμβαση και αφαίρεση του θρόμβου με ειδικούς καθετήρες, είτε ενδοαυλική επέμβαση με χορήγηση φαρμάκου ενδο-αρτηριακά που διαλύει τον θρόμβο (θρομβολυτικά φάρμακα).
 
Μετά την απομάκρυνση του θρόμβου με τις παραπάνω τακτικές, ανάλογα με την υποκείμενη βλάβη των αγγείων, μπορεί να απαιτείται επέμβαση παράκαμψης (Bypass) ή αγγειοπλαστική με μπαλλονάκι ή stent.
 
Η ενδοαυλική αντιμετώπιση με θρομβόλυση συνήθως εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια της ισχαιμίας, ενώ η ανοιχτή χειρουργική μέθοδος εφαρμόζεται σε πιο προχωρημένο βαθμό ισχαιμίας.
 
Ιδιαίτερα στην περίπτωση της εμβολής είναι σημαντικό να διερευνάται και μετά την επέμβαση η πηγή του εμβόλου (καρδιά, αορτή) και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης για να μειωθεί ο κίνδυνος επανάληψης του φαινομένου.