ΑΡΧΙΚΗ>Αρθρογραφία > Είναι η ενδοαυλική θεραπεία των κιρσών με την χρήση Laser για όλους ή «....στην δικιά σας περίπτωση δεν γίνεται.....???»

Είναι η ενδοαυλική θεραπεία των κιρσών με την χρήση Laser για όλους ή «....στην δικιά σας περίπτωση δεν γίνεται.....???»

Είναι η ενδοαυλική θεραπεία των κιρσών με την χρήση Laser για όλους ή «....στην δικιά σας περίπτωση δεν γίνεται.....???»

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικάνικης Αγγειοχειρουργικής και Φλεβολογικής Εταιρείας του 2011 (Gloviczki P., Comerota J., et al, J Vasc Surg 2011;53:2S-28S), όσον αφορά την ενδοαυλική θεραπεία των κιρσών με Laser δεν υπάρχουν απόλυτες αντενδείξεις.
 
Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά όλοι οι ασθενείς έχουν την ευκαιρία να θεραπευθούν με αυτή την ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, αφού δεν υπάρχουν ανατομικοί ή άλλοι περιορισμοί.
 
 
Σαν σχετικές αντενδείξεις, που σημαίνει ότι η εφαρμογή της ενδοαυλικής μεθόδου δεν απαγορεύεται, αλλά απαιτείται αυξημένη προσοχή και εμπειρία, αναφέρονται:
  • Mη διορθούμενη διαταραχή πήξης του αίματος
  • Hπατική ανεπάρκεια
  • Ιστορικό επιπολής θρομβοφλεβίτιδας με απόφραξη της σαφηνούς φλέβας
  • Εγκυμοσύνη
  • Γαλουχία
  • Αλλεργία σε τοπικά αναισθητικά φάρμακα
  • Μέγεθος σαφηνούς μεγαλύτερο των 8 mm
Η οδηγία του 2011 που συνιστά προσοχή στις φλέβες μεγέθους άνω των 8 mm, στηρίζεται σε μελέτες της ενδοαυλικής θεραπείας με ραδιοσυχνότητες (RF)1 και όχι του Laser. Σήμερα, με την χρήση πιο βελτιωμένης τεχνολογίας, όπως είναι το ElvesRadialLaser, επιτυγχάνεται αποτελεσματική θεραπεία ακόμη και σε αρκετά μεγαλύτερου μεγέθους ανεπαρκούντων φλεβών.
 
Συμπερασματικά, σε έμπειρα χέρια, η ενδοαυλική θεραπεία με Laserμπορεί να εφαρμοστεί με απόλυτη επιτυχία σε όλους τους ασθενείς με κιρσούς των κάτω άκρων.
 
 
 
«Βιβλιογραφική αναφορά»
  1. Lawrence PF, Chandra A, Wu M, Rigberg D, DeRubertis B, Gelabert H, et al. Classification of proximal endovenous closure levels and treatment algorithm. J Vasc Surg 2010;52:388-93.